Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

POLITIKA ZASEBNOSTI
Zavedam se, da je varstvo osebnih podatkov osnovna pravica vsakega posameznika, na katerega se nanašajo. Rosana Semec s.p. (v nadaljevanju: upravljavec) cenim zasebnost, zato vaše podatke skrbno varujem.
Kot upravljavec osebnih podatkov ne posredujem tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.
Šteje se, da z oddajo sporočila preko spletne strani https://spoznajsvojoduso.si/ soglašate s tem, da odgovorim na vaš elektronski ali fizični naslov in da nanj pošljem informacije o storitvah in predračun.
Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni upravljavcu, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti upravljavca. Zbirajo se kontaktni podatki, ki jih posredujete na prostovoljen način (ime, priimek, elektronska pošta, prebivališče ter podatki o vsebini vašega povpraševanja).

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je upravljavcu posredoval napačne, lažne, nepopolne ali zastarele podatke, ki se nanašajo na posameznika.
Upravljavec je odgovoren za škodo, ki jo povzroči obdelava, le, kadar ne izpolnjuje obveznosti, ki jih zahteva Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali veljavna zakonodaja, ki ureja varovanje osebnih podatkov, ali kadar je ravnal v nasprotju z določbami le-te. Upravljavec je izvzet od odgovornosti, če dokaže, da v nobenem primeru ni odgovoren za dogodek, ki povzroči škodo.

KONČNE DOLOČBE
Za vse, kar ni urejeno s temi splošnimi pogoji obdelave, se uporablja veljavna zakonodaja.
Pridržujemo si pravico do spremembe teh splošnih pogojev obdelave. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani https://spoznajsvojoduso.si/ oziroma na drug primeren način.
Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od 18.7.2018.

KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA
Na dodatna vprašanja glede obdelave osebnih podatkov vam bom z veseljem odgovorila.

Vprašanja lahko naslovite na: info@spoznajsvojoduso.si
povezava do obrazca Kontakt: https://spoznajsvojoduso.si/kontakt/